Duminica dimineața
Predicator: Ticu Leontescu
data: 03-11-2019
vizualizari: 534
624
03:09:35
Predicator: Liviu Cabău
17 Nov. 2019
832
02:13:25
Predicator: Alin Mircea
10 Nov. 2019
588
02:49:58
Predicator: Bonnke Striblea
10 Nov. 2019
726
01:44:0
Predicator: Romică Striblea
03 Nov. 2019
535
02:51:27
Predicator: Ticu Leontescu
03 Nov. 2019
680
02:54:5
Predicatori: Dorel Mureșan & Alin Mircea
27 Oct. 2019
813
01:59:8
Predicator: Ciprian Mușat Preda
20 Oct. 2019
524
02:13:47
Predicator: Bonnke Striblea
20 Oct. 2019

Pages