Duminică dimineața
Predicator: Tavi Verlan
data: 02-06-2019
vizualizari: 248
249
02:58:36
Predicator: Tavi Verlan
02 Jun. 2019
438
02:05:0
Predicator: Nelu Barbura
26 May. 2019
145
02:54:12
Predicatori: Achim Coriolan & Tavi Verlan
26 May. 2019
377
02:04:24
Predicator: Tinu Leontiuc
19 May. 2019
259
03:15:3
Predicator: Mihai Petroesc
19 May. 2019
201
02:13:37
David Lela
16 May. 2019
342
01:56:20
Predicator: Dorel Mureșan
12 May. 2019
271
02:48:23
Predicator: Voicu Tudorache
12 May. 2019

Pages