Duminică seara
Predicator: Doru Mureșan
data: 31-01-2016
vizualizari: 617
463
02:00:15
Predicator: Daniel Bălănean
25 Feb. 2016
434
02:07:15
Predicator: Titus Coroban
21 Feb. 2016
622
02:03:31
Predicator: Tinu Leontiuc
21 Feb. 2016
995
02:10:30
Predicator: Florin Ciochină
07 Feb. 2016
525
03:04:36
Predicator: Avram Veveriță
07 Feb. 2016
718
01:35:47
Predicatori: Lucian Cornici & Darius Blaj
04 Feb. 2016
618
01:46:12
Predicator: Doru Mureșan
31 Jan. 2016
567
02:55:56
Predicator: Nelu Barbura
31 Jan. 2016

Pages