Marți seara
Ultima seară din an
data: 31-12-2019
vizualizari: 1994
348
01:38:9
Predicator: Aurel Avram
05 May. 2019
278
02:56:50
Predicator: Mircea Alin
05 May. 2019
483
02:07:18
Predicator: Tinu Leontiuc
28 Apr. 2019
187
03:06:5
Predicator: Ticu Leontescu
28 Apr. 2019
183
01:54:11
Predicator: Tavi Verlan
26 Apr. 2019
184
01:54:48
Predicator: Cornel Crașovan
25 Apr. 2019
399
02:01:29
Predicator: Mircea Alin
21 Apr. 2019
188
02:50:38
Predicator: Dorel Mureșan
21 Apr. 2019

Pages