Duminica dimineața
Predicator: Ticu Leontescu
data: 03-11-2019
vizualizari: 246
353
01:38:9
Predicator: Aurel Avram
05 May. 2019
301
02:56:50
Predicator: Mircea Alin
05 May. 2019
495
02:07:18
Predicator: Tinu Leontiuc
28 Apr. 2019
190
03:06:5
Predicator: Ticu Leontescu
28 Apr. 2019
195
01:54:11
Predicator: Tavi Verlan
26 Apr. 2019
187
01:54:48
Predicator: Cornel Crașovan
25 Apr. 2019
411
02:01:29
Predicator: Mircea Alin
21 Apr. 2019
198
02:50:38
Predicator: Dorel Mureșan
21 Apr. 2019

Pages