Duminica dimineața
Predicator: Ticu Leontescu
data: 03-11-2019
vizualizari: 359
343
03:20:2
Predicator: Ionel Morariu
20 Jan. 2019
805
01:31:28
Predicator: Mircea Leontiuc
13 Jan. 2019
438
03:11:54
Predicator: Silviu Luncan
13 Jan. 2019
549
02:00:10
Predicator: Tavi Verlan
06 Jan. 2019
477
02:49:39
Predicator: Partenie Cionca
06 Jan. 2019
678
01:57:23
Predicator: Ticu Leontescu
01 Jan. 2019
403
02:17:4
Predicator: Victor Popan
01 Jan. 2019

Pages