Duminică seara
Predicator: Ticu Leontescu
data: 27-11-2016
vizualizari: 858
950
01:49:18
Predicator: Muresan Dorel
11 Dec. 2016
863
03:03:25
Predicator: Tinu Leontiuc
11 Dec. 2016
1.311
03:47:28
10 Dec. 2016
848
01:58:20
Joi
Predicator: Veveriţă Avram
01 Dec. 2016
684
02:05:56
Predicator Cornel Constantineanu
04 Dec. 2016
769
02:56:28
Predicator: Alin Mircea
04 Dec. 2016
859
02:02:51
Predicator: Ticu Leontescu
27 Nov. 2016
847
02:58:59
Predicator: Tinu Leontiuc
27 Nov. 2016

Pages