Duminică seara
Predicator: Bonnke Striblea
data: 13-05-2018
vizualizari: 2070
24
01:46:58
Predicatori: Adrian Icobescu & Mircea Ion
14 Jun. 2018
43
02:03:10
Predicator: Mihai Petroesc
10 Jun. 2018
47
03:15:13
Predicator: Lucian Cornici
10 Jun. 2018
44
01:38:38
Predicator: Ticu Leontescu
07 Jun. 2018
30
02:03:18
Predicator: Tavi Verlan
03 Jun. 2018
50
03:01:2
Predicator: Alin Mircea
03 Jun. 2018
41
02:21:28
Predicator: Eugen Bucur
31 May. 2018
29
02:51:26
Predicator: Victor Popan
28 May. 2018

Pages